Czym jest podatek CIT?

podatek cit

Przedsiębiorstwa dysponujące statusem osób prawnych rozliczają się z urzędem skarbowym za pośrednictwem podatku CIT według określonych stawek opodatkowania. Danina ta – podobnie jak PIT – zalicza się do podatków dochodowych oraz bezpośrednich. W przypadku CIT obowiązuje jednak inny zakres podmiotowy i przedmiotowy zobowiązania. Oba podatki różni także odmienna stawka podatkowa oraz podstawa opodatkowania. Dowiedz się więcej na temat podatku CIT.

Podatek CIT – podstawowe informacje

Podatkiem CIT określa się podatek od dochodów osób prawnych. W jego przypadku przedmiotem opodatkowania jest kwota dochodu uzyskany przez firmę w danym roku podatkowym otrzymana poprzez zsumowanie dochodów osiągniętych z zysków kapitałowych oraz innych źródeł przychodów. Specjaliści z takiej firmy, jak działające na Starym Mieście we Wrocławiu biuro księgowe PIMAG, wskazują, że przychodami podatkowymi w CIT mogą być uzyskane pieniądze i wartości pieniężne, a także różnice kursowe otrzymanych bezpłatnie lub częściowo odpłatnie przedmiotów, praw i świadczeń. Co istotne, niektóre dochody podatników CIT obejmuje zwolnienie. Dotyczy to zysków przekazanych na działalność statutową (np. oświatową, naukową, kulturalną) wspomnianych podmiotów.

Stawki podatku CIT oscylują zazwyczaj na poziomie 19% podstawy opodatkowania. Tzw. mali podatnicy oraz firmy dopiero rozpoczynające działalność mogą skorzystać z obniżonych stawek wynoszących 9%.

Kto zalicza się do grona podatników CIT:

Wśród podatników CIT wymienia się następujące podmioty:

  • osoby prawne (np. spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością);
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyłączeniem spółek);
  • spółki jawne działające w Polsce lub mające tutaj swój zarząd (jeśli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne);
  • spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski;
  • spółki bez osobowości prawnej, działające w innym kraju lub mające tam swoją siedzibę albo zarząd, jeśli w danym państwie traktowane są one jak osoby prawne;
  • spółki kapitałowe w organizacji.

Księgowi oferujący profesjonalne rozliczanie CIT na Śródmieściu we Wrocławiu zajmują się prowadzeniem pełnej księgowości dla firm objętych tym podatkiem. W razie potrzeby służą też klientom fachową radą i pomocą.