Co to jest ślub konkordatowy?

slub konkordatowy

Zanim poznamy czym jest ślub konkordatowy, poznajmy rodzaje ślubów dostępnych w Polsce. Wyróżniamy 3 główne rodzaje ślubów:

 • ślub cywilny, który odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) i zawierany jest jako ślub w świetle prawa RP;

 • ślub kościelny, czyli ceremonia duchowna w Kościele Rzymskokatolickim;

 • ślub konkordatowy, czyli możliwość połączenia ślubu cywilnego z kościelnym w jednej uroczystości.

W czasie PRL nasi rodzice czy dziadkowie odbywali dwie ceremonie ślubne. Dopiero w 1998 roku, po podpisaniu konkordatu pomiędzy Watykanem a Rzeczpospolitą Polską, pojawiła się możliwość połączenia tych dwóch ceremonii w jedną i tak oto można zawierać ślub konkordatowy, który ma zarówno charakter religijny jak i prawny.

Jakie wymogi należy spełnić aby zawrzeć ślub konkordatowy?

Wymogi do zawarcia ślubu konkordatowego są identyczne jak te do zawarcia ślubu cywilnego, tzn. osoby, które chcą zawrzeć związek małżeński muszą być pełnoletnie oraz nie mogą być spokrewnione ze sobą w linii prostej. Jeżeli chcemy zawrzeć ślub konkordatowy z obcokrajowcem, niezbędne są dokumenty potwierdzające jego zdolność do zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z przepisami jego kraju pochodzenia.

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu konkordatowego

Poniżej zamieszczono listę dokumentów, które są niezbędne do zawarcia ślubu konkordatowego:

 • kopie ważnych dokumentów tożsamości narzeczonych oraz świadków (dowód osobisty lub strona paszportu z danymi osobowymi);

 • akt urodzenia narzeczonych;

 • zaświadczenie z USC o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego;

 • dokumenty potwierdzające przyjęcie chrztu i bierzmowania przez narzeczonych;

 • zaświadczenie o odbyciu kursu przedmałżeńskiego. 

Ślub konkordatowy krok po kroku

Ślub konkordatowy krok po kroku – poniżej przedstawiamy, jak to wygląda:

Wizyta w kancelarii parafialnej

Załatwianie spraw związanych z zawarciem ślubu konkordatowego należy rozpocząć od wizyty na parafii. Termin takiej wizyty to od 3 do 6 miesięcy przed zaplanowaną ceremonią, jednak im szybciej tym lepiej, gdyż czasami wymarzony termin ceremonii może być już zajęty. Na taką wizytę niezbędne jest zabranie ze sobą przede wszystkim ważnego dowodu osobistego oraz zaświadczenia o stanie wolnym obydwu narzeczonych a także przyjęciu sakramentu chrztu oraz bierzmowania (akt nie może być starszy niż 6 miesięcy).

Urząd Stanu Cywilnego

Wizyta w USC nie powinna odbywać się szybciej niż 3 miesiące przed planowaną datą zawarcia ślubu. Przed przybyciem do USC należy uiścić opłatę skarbową (sposób jest dowolny, należy jednak pamiętać, aby kwota trafiła do USC w mieście, gdzie ma zostać zawarty ślub konkordatowy). Dokumenty niezbędne przy tej wizycie to ważny dowód osobisty oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Wszelkie akty urodzenia przyszłych małżonków oraz akty zgonu poprzednich partnerów w przypadku wdowców lub wdów, powinny znajdować się w elektronicznym rejestrze.

Kolejna wizyta w kancelarii parafialnej

Po otrzymaniu zaświadczenia z USC o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego niezbędna jest kolejna wizyta na parafii. Teraz potrzebne będzie kilka dokumentów:

 • zaświadczenie z USC o zgodzie na ślub;

 • potwierdzenie ukończenia nauk przedślubnych;

 • potwierdzenie o odczytaniu zapowiedzi (jeżeli jeden z narzeczonych jest z innej parafii);

 • inne dokumenty, których może wymagać parafia.

Ta wizyta odbywa się na kilka tygodni przed zawarciem ślubu konkordatowego i zwykle ustalana jest z proboszczem danej parafii.

Dzień zawarcia ślubu konkordatowego

W ten dzień należy donieść jeszcze zaświadczenie o odbyciu spowiedzi przedmałżeńskiej (jednak dotyczy to tylko narzeczonych). Świadkowie powinni okazać ważne dowody osobiste. Po ceremonii następuje spisanie aktu małżeństwa, który jest ważny zarówno w świetle prawa polskiego jak i kanonicznego.