Jak długo notariusz przetrzymuje dokumenty notarialne?

dokumenty notarialne

W przeszłości korzystałeś z usług notariusza i potrzebujesz duplikatu podpisanych dokumentów? Twój akt notarialny uległ zniszczeniu? Zaginęły ważne dla Ciebie poświadczone dokumenty? W większości przypadków można w prosty sposób rozwiązać te problemy! Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, jak długo według polskiego prawa notariusz ma obowiązek przechowywać dokumenty notarialne. Skorzystaj z tej możliwości, a odzyskasz utracone pisma.

Jak długo i na jakiej podstawie notariusz przechowuje dokumenty notarialne?

Dla każdego notariusza wiążąca jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku, czyli tzw. prawo o notariacie. Szukając odpowiedzi na pytanie, jak długo notariusz ma obowiązek archiwizować w swojej kancelarii pisma, które zostały sporządzone w ramach kompleksowej obsługi notarialnej, należy zapoznać się z treścią art. 90 tej właśnie ustawy, odnoszącym się konkretnie do okresu przechowywania dokumentów notarialnych. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, każdego notariusza obliguje dziesięcioletni okres archiwizacji wszelkiego rodzaju pism. Jest to korzystne, ze względu na fakt, iż często zdarza się, że nawet po wielu latach od korzystania z usługi danego notariusza, zachodzi potrzeba otrzymania duplikatu aktu, poświadczenia lub skorzystania z dodatkowego wypisu i odpisu, ponieważ oryginał zaginął lub został zniszczony.

Co dzieje się z dokumentami podpisanymi u notariusza?

Po upływie dziesięciu lat notariusz ma obowiązek przesłać sporządzone akty notarialne, razem z załącznikami do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Oznacza to, że każda kancelaria notarialna przekazuje dokumenty zgodnie z lokalizacją swojej siedziby. W myśl obowiązujących przepisów, w momencie zawierania jakiejkolwiek czynności prawnej, w tym umowy u notariusza, musi on oprawić oryginalne akty w tomy, które ma obowiązek przechowywać w swoim biurze notarialnym. W określonym przez ustawę okresie, zobowiązany jest do sporządzenia odpisu, albo wypisu danego dokumentu notarialnego. Ma to miejsce na żądanie organu administracji państwowej lub jednej ze stron, której wybrany akt dotyczy.