Jak urbanizacja wpływa na zieleń w miastach?

  0
  66
  zielen w miastach

  W 2008 roku, po raz pierwszy w historii, więcej ludzi żyło w miastach niż na wsi. Mimo, że ludzie coraz częściej mieszkają w przestrzeni miejskiej to nadal chcą pozostawać w kontakcie z naturą. Terenów zieleni jest coraz więcej w miastach i są coraz bardziej cenione przez mieszkańców. Wielu twierdzi, że obcowanie z przyrodą ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka a więc warto zwrócić uwagę na projektowanie terenów zieleni.

  Znaczenie projektowania terenów zieleni

  Rosnące miasta wchłaniają okoliczne tereny zieleni. Wzrost świadomości społecznej sprawia, że nie zawsze kończy się to niszczeniem przyrody. Wymagane są jednak aktywne działania w tym obszarze. Zanieczyszczone środowisko, gleby w większości pochodzenia antropogenicznego i intensywne użytkowanie przez człowieka sprawiają trudności w przeżyciu i rozwoju roślin oraz związanych z nimi zwierząt. Projektowaniem publicznych terenów zieleni w miastach zajmują się wyspecjalizowane firmy np. Pracownia Projektowa Magdalena Loose z Gdańska. Przy planowaniu warto brać pod uwagę nie tylko bezpośrednie ludzkie potrzeby, ale też ekologiczne zależności. Korytarze ekologiczne czy zachowanie bioróżnorodności daje większą szansę na trwałe funkcjonowanie zieleni miejskiej. Aby mieć ten proces pod kontrolą przeprowadza się inwentaryzacje zieleni.

  Rosnące znaczenie projektowania terenów zieleni  

  Trwa dyskusja społeczna nad organizacją miejskiego życia. Coraz większy nacisk przy projektowaniu miast kładzie się na zrównoważony rozwój. Ograniczenie ruchu aut na rzecz transportu zbiorowego czy infrastruktury rowerowej jest coraz częściej preferowane przez mieszkańców i władze lokalne. W ramach budżetów partycypacyjnych powstają projekty mające przywrócić lub nadać bardziej naturalny charakter miejskiej przestrzeni. Komisja Europejska bierze pod uwagę między innymi ilość zieleni miejskiej przy przyznawaniu nagrody – „Zielona Stolica Europy? Wiedeń – jedno z najbardziej zielonych miast na świecie, dąży się do utrzymania w mieście minimum 50 procent terenów zieleni.

  Rachunek ekonomiczny również przemawia za dbaniem o tereny zieleni. Inwestycje budowlane uwzględniają potrzebę człowieka do obcowania z przyrodą mogą przynieść zyski deweloperowi, a także co za tym idzie mieszkańcom.